19.6.2016 kl. 19:00 Allsång på Bryggan

Allsång på Bryggan med Schlagerkören kl 19:00 på pianot Thomas Enroth!
Om dåligt väder så flyttas evenemanget inomhus till Öja Byacenters festsal.

Välkommen!

16.6.2016 / Andelslaget Långö Mat- och kalasservice Café Bryggan

Tillbaka